Bli medlem i FHF (Forum Hållbar Framtid)
Bli medlem i FHF (Forum Hållbar Framtid)

Välkommen till SusDev.se och FHF!

SusDev.se är webbplatsen för medlemmarna i Forum Hållbar Framtid (FHF) och för alla andra som är intresserade av hållbar utveckling.

Här hittar du rapporter, artiklar, och annan information om hållbar utveckling. Och för dig som är FHF-medlem finns mötsprotokoll, kallelser och annan föreningsinformation. Därutöver erbjuder SusDev.se en elektonisk anslagstavla som stöd för FHF:s interna och externa kommunikation.

SusDev.se är huvudsakligen svenskspråkig, men utrymme ges också för information på engelska. Med undantag av FHF:s interna forum är webbplatsen öppen för allmänheten.

Direktlänkar till aktuell information på anslagstavlan hittar du här till höger. Utöver information om föreningsmöten, öppna seminarier, och pågående projekt i FHF kan de aktiva i föreningen här lämna egna bidrag i fri form.

Om du själv vill bidra till dialogen om hållbar utveckling via SusDev.se är du välkommen att ansöka om medlemskap i FHF. Då får du också obegränsad tillgång till föreningens intressanta seminarier! De kostar 120 kr för icke medlemmar, så medlemsavgiften ger god valuta. Anmäl dig genom att klicka här och fylla i några enkla uppgifter.

Carl Göran Lindgren    

Nyheter

SVENSK ANSLAGSTAVLA

Länkar till den senaste informationen på vår svenska anslagstavla:

Stöd FHF!

Du som vill hjälpa oss i vårt abete för en hållbar utveckling är välkommen att sätta in valfritt belopp på föreningens bankkonto enligt nedan.

Bankgirokonto: 5820-5253
Betalningsmottagare: FHF
Meddelande till mottagaren: ”Gåva”

Tack för ditt stöd!

News

ENGLISH BULETIN BOARD

Links to the latest posts on our English bulletin board:

Support FHF!

To help our association in its work for a sustainable future, you are welcome to send any amount you wish, using the payment instructions below.

Bank giro account: 5820-5253
Payment recipient: FHF
Message to recipient: ”Donation”

Thank you for your support!


 

Copyright © 2005 Lindgren Solutions & FHF. Contact e-mail address: support [at sign] susdev.se 
   Lindgren Solutions 

"Hållbar Utveckling, Sustainable Development, FHF, Forum Hållbar Framtid, Sustainable Future, forum, hållbarhet, utveckling, development, sustainability, Sweden, Swedish, ekologi, miljö, samhälle, ecology, environment, society, discussion, Sverige, Stockholm, Lindgren Solutions, sustainability, Hållbar Utveckling, Sustainable Development." & "Hållbar Utveckling, Sustainable Development, FHF, Forum Hållbar Framtid, Sustainable Future, forum, utveckling, development, sustainability, Sweden, Swedish, ekologi, miljö, samhälle, ecology, environment, society, discussion, Sverige, Stockholm, Lindgren Solutions, hållbarhet, sustainability, Hållbar Utveckling, Sustainable Development."