Bli medlem i FHF!

Alla som vill verka för FHF i enlighet med dess stadgar kan bli medlem i föreningen. Du ansöker
om medlemskap genom att fylla i formuläret nedan:

Personnummer: (10 siffror, inget bindestreck)
Förnamn:   
Efternamn:  
Adress:    
Postnummer:  (5 siffror, inget mellanslag)
Ort:     
E-postadress: 
Telefonnumer: (inklusive riktnummer)

Obs! Genom att skicka ansökan accepterar du föreningens stadgar och förbinder dig att inbetala
aktuell årsavgift, f.n. 50 kr, enligt senare betalningsinstruktioner.
 
För att undvika missbruk loggar vi din IP-adress vid ansökan.